La Uni al Carrer: ¿Que significa fer films decolonialment? Algunes notes per a la reflexió

Posted · Añadir comentario

CAT La Uni al Carrer, http://launialcarrer.wordpress.com/ Grau de Comunicació i Indústries Culturals, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona prof: tjasa kancler 26/02/2013, de 11.30h a 13.30h, Plaça Universitat ¿Que significa fer films decolonialment? Algunes notes per a la reflexió Descolonització generalment indica un procés de superació del colonialisme, associat a les lluites anticolonials en el [...]